Aanbod

Wat doet een tekstchirurg?
Goede vraag.

Ik help ondernemingen, organisaties en individuele auteurs hun boodschap helder over te brengen. Dat kan in diverse formaten: brochures, folders, websites, beleidsdocumenten, visienota’s, bezoekersteksten, boeken … Centraal staat toegankelijke communicatie, in een menselijke taal die bij de lezer of gebruiker goed binnenkomt.

Een samenwerking kan op verschillende manieren verlopen:

  • Eindredactie

Je levert een tekst aan die inhoudelijk wel oké is, maar waar nog wat werk aan is op het vlak van taal en stijl. Ik kijk die tekst voor je na: ik zorg ervoor dat de spelling en de grammatica correct zijn en dat de stijl vlot loopt. Ik kijk ook kritisch naar de structuur en de tekstopbouw: zit het geheel logisch in elkaar? Zijn er inhoudelijke lacunes waar je beoogde lezer geen weg mee weet? Zijn er overlappingen in de tekst die storend werken? Het einddoel is dat de lezer de tekst comfortabel kan lezen en begrijpen.

  • Copywriting

Je levert inhoud aan waar je een vlotte tekst van wilt laten maken. Dat kan een bulletlijst zijn met inhoudelijke items waar je een mondelinge briefing bij geeft. Of een aantal basisdocumenten waar ik de inhoud uit haal. Of de aanzet van een tekst om te tonen welke richting je uit wilt.
Ik schrijf, jij leest na en stuurt bij waar nodig, tot het resultaat helemaal is wat jij wilt zeggen.

Ook rewriting is een optie. Je wilt bijvoorbeeld de essentie van een langere tekst – pakweg een beleidsnota – toegankelijk maken voor een breed publiek of een specifieke doelgroep, in de vorm van een brochure of een kortere webtekst. Ik kort de tekst voor je in en herschrijf hem voor de gewenste doelgroep.

Webdesigner nodig?

Teksten voor je website schrijf ik met veel plezier. Zoek je een goede webdesigner om je site vorm te geven en technisch correct te bouwen? Dan verwijs ik je graag naar Stefanie De Groote van Septunus.

  • Proofreading

Je hebt een tekst die bijna klaar is voor publicatie: geredigeerd en mooi vormgegeven. Voor je die de wereld in stuurt, is het goed om een laatste taalcheck te laten doen.
Ik lees de tekst voor je na om eventuele typo’s, verkeerde splitsingen en andere schoonheidsfoutjes eruit te halen. Perfectie is niet van deze wereld, maar met een goede proofreading kom je toch weer iets dichter bij dat ideaal.

  • Vertaling

Je hebt een tekst in het Engels, Duits of Zweeds die je graag naar het Nederlands wilt laten vertalen. Ik vertaal hem voor je, in een stijl die leest als oorspronkelijk Nederlands.
(Beëdigde vertalingen doe ik niet.)