Mia Verstraete – cv

Studies

 • 1983-1989: Latijn-Griekse humaniora. Lyceum Hemelsdaele, Brugge
 • 1989-1991: Kandidaat in de Wijsbegeerte. UFSIA (Antwerpen)
  april-juli 1991: Studieverblijf aan de universiteit van Bamberg (D)
 • 1991-1995: Licentiaat in de taal- en letterkunde, Germaanse talen (Engels-Zweeds) – Universiteit Gent
  1993-1994: Erasmusstudent aan de universiteit van Stockholm
 • 1995-1996: Geaggregeerde voor het onderwijs in de taal- en letterkunde, Germaanse talen. Universiteit Gent
 • Vroegere relevante werkervaring

 • 01/04/2000 – 30/11/2002
  Communicatiemedewerker bij Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa. Coördinator redactie, publicaties en vertalingen.
 • 14/12/1998 – 31/03/2000
  Medewerker promotie en publicaties bij het coördinatiecomité Keizer Karel 2000 vzw (Brussel). Promotie van verschillende herdenkingsactiviteiten in Vlaanderen rond de vijfhonderdste geboortedag van keizer Karel V.
 • 14/09/1998 – 11/12/1998
  Productiebegeleider ad interim bij Davidsfonds Uitgeverij, Leuven. Technische en praktische coördinatie en administratieve opvolging van de boekenproductie.
 • 01/12/1997 – 15/03/1998
  Wetenschappelijk medewerker bij de Vakgroep Opleiding en nascholing van leraren, Universiteit Gent, o.l.v. prof. dr. Ronald Soetaert. Uitwerking van een subthema van het Europese project Language Teaching Online: Writing online.
 • 01/05/1997 – 31/11/1997
  Medewerker communicatie en coördinatie bij de Stichting Frankfurter Buchmesse 1993 (samenwerkingsverband tussen de toenmalige Vlaamse Stichting voor Literatuur en het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds) voor het project Göteborg Bookfair 1997. Presentatie van de Nederlandstalige literatuur op de boekenbeurs van Göteborg (29/10 – 02/11/1997).
 • 01/11/1996 – 31/03/1997
  Wetenschappelijk medewerker bij de Vakgroep Opleiding en nascholing van leraren, Universiteit Gent. Onderzoeksproject voor het Departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: ‘Technologisch-culturele factoren bij het uitvoeren van een onderwijskundig beleid rond nieuwe media. Een internationaal perspectief met een casestudy’. Publicatie met dezelfde titel (A. Libotton, R. Soetaert, J. van Braak en M. Verstraete).
 • 01/10/1995 – 31/10/1996
  Erasmuscoördinator en coördinator van het Interuniversitair Centrum voor Scandinavische Studies (ICSS), verbonden aan de Vakgroep Scandinavistiek en Noordeuropakunde, Universiteit Gent.