Hij wilt juust niks

Ik kwam het laatst weer tegen op een website, een fout die mij wild maakt: ‘hij wilt’. Varianten: ‘zij wilt’, ‘iemand wilt’. Laat ik kort en krachtig zijn, en het zo dialectisch verwoorden als deze fout is: hij wilt juust niks, en zeker geen -t na ‘wil’. De derde persoon enkelvoud van ‘willen’ is ‘wil’. Hij wil maar één ding: correct schrijven. Zij ook, trouwens.

Waarom lees je dan zo vaak ‘hij/zij/iemand wilt’, tegenwoordig, zelfs in kranten? (The horror, the horror!) Omdat mensen de fout steeds vaker zien, gaan twijfelen aan zichzelf, misschien eens bij hun eigen dialect te rade gaan – waar inderdaad vaak een -t (of geassimileerde d-klank) aan ‘wil’ wordt geplakt – en dan maar besluiten dat het wel juist zal zijn, zeker?

Laat ik het nog eens herhalen: het is fout. Zo fout als maar zijn kan in het Standaardnederlands. ‘Hij wilt’ is het taalkundige equivalent van ‘hij kant’, ‘hij zalt’, ‘hij magt’. Schrijf je dat? Neen. Doe het dan ook niet met ‘hij wil’.

Ik voel de adrenaline alweer door mijn lijf jagen van ergernis over deze fout, dus ik geef een ezelsbruggetje mee om de juiste vorm hopelijk weer in het collectieve taalgeheugen te steken: ‘Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil.’ Die ‘en’ is een oude vorm die bij de ontkenning hoort. Om maar te zeggen: zelfs in dat ondertussen bijna middeleeuws aandoende Nederlands plakte men geen -t aan de ‘wil’. De uil wil, kan, zal en mag geen -t hebben bij deze onregelmatige werkwoorden. Dus: wees geen uil en laat die -t eraf. De uil wil niet zien. Maar jij hopelijk wel.

Nu we het daarover hebben: in de tweede persoon enkelvoud mag je wél een -t aan ‘wil’ plakken. ‘Je wilt.’ Je mag hem ook weglaten: ‘Je wil’. Dit zijn twee vormvarianten die bij andere onregelmatige werkwoorden duidelijker van elkaar verschillen: je zult / je zal – je kunt / je kan. Maar die horen uitsluitend bij de tweede persoon enkelvoud (jij/je). Niet bij de uil, dus. Of bij ‘hij’, ‘zij’ of ‘iemand’.

Ik weet het, dat maakt het allemaal moeilijk en ingewikkeld voor wie niet zo met taal bezig is. Maar als je twijfelt over hij/zij/iemand wil: denk gewoon aan de uil. Die en wil niet zien, zelfs niet met kaars en bril.

Het word te gordtig. Help, de dt-regel!

De dt-regel is een bron van controverse. Mensen die hem kennen en correct toepassen, voelen zich vaak superieur als ze dt-fouten onder de ogen krijgen. Ze verwijten de schandaleuze overtreder van deze allerheiligste der heilige spellingregels van alles en nog wat, voornamelijk luiheid en gebrek aan respect voor de lezer. Terwijl het vaak over een gebrek aan grammaticaal inzicht gaat, of het simpele feit dat de regel er gewoon niet in wil, of geen hout snijdt voor de taalgebruiker in kwestie.

Om de dt-overtreder maar meteen gerust te stellen: je getuigt niet van morele zwakte of criminaliteit als je weleens zondigt tegen deze basisregel van de Nederlandse taal. Je zult er wel veel mensen mee op de zenuwen werken, zoals je ongetwijfeld al hebt ondervonden. Daarom, in het belang van de wereldvrede in het Nederlandse taalgebied, een korte opfrissing van de regel en al wat daarrond hangt aan emotionele ballast.

1. Waarom is de dt-regel zo onlogisch?

Dat vraagt de dt-overtreder zich af. Nochtans is hij de logica zelve, vinden de dt-kenners onder ons. Maar de verwarring ligt bij duo’s zoals

 • je wordt – word je, je vindt – vind je
 • je betaalt – je hebt betaald, het gebeurt – het is gebeurd


Het eerste soort probleem stelt zich bij werkwoorden waarvan de stam eindigt op -d, zoals word-en, vind-en, houd-en …
Bij het tweede soort probleem gaat het om verwarring tussen verschillende werkwoordsvormen die regelmatig voorkomen en waarvan je soms uit gemak of haast naar de meest voorkomende grijpt.

Een paar vuistregels:

 • In de gewone zinsvolgorde, waarbij het onderwerp vóór het werkwoord komt, is er maar één werkwoordsvorm die kan eindigen op -d: de 1ste persoon enkelvoud van werkwoorden met een stam op -d. Ik word, ik vind, ik beland, ik houd … Vroeger op school werd dat uitgelegd met het ezelsbruggetje ‘Ik drink nooit t(hee)’.
  De 2de en 3de persoon enkelvoud krijgen in de gewone zinsvolgorde altijd een t: jij wordt, hij vindt, je belandt, zij houdt…
  Om dat te onthouden hoef je alleen maar aan een ander werkwoord te denken waarvan de stam niet op een -d eindigt. Bijvoorbeeld:
  – ik krijg, ik zwem, ik val
  – jij kapt, je leest, jij komt
  – hij zoekt, zij heeft, het regent

Een 2de of 3de persoon enkelvoud die eindigt op -d is in deze woordvolgorde onmogelijk. Dat is de werkwoordsstam zonder -t, dus het equivalent van ‘jij kap’, ‘hij zoek’, ‘het regen’. Niet doen dus.

 • In een omgekeerde zinsvolgorde komt het werkwoord vóór het onderwerp. In technische termen wordt dit ‘inversie’ genoemd. En daar liggen de wolfsklemmen en schietgeweren.
  In deze zinsvolgorde valt de -t in de 2de persoon enkelvoud weg. Drink jij thee? Neen. Word je dan niet dorstig? Ook niet.
  De 1ste persoon heeft ook hier geen -t, dus ook bij inversie drink ik nooit thee. En vind ik altijd de juiste spelling van mijn werkwoorden.
  In de 3de persoon enkelvoud blijft de -t staan. Drinkt hij thee, dan is het groene. Houdt hij van iemand, dan is het met huid en haar.
  Ook hier weer kun je vergelijken met een ander werkwoord waarvan de stam niet op -d eindigt:
  – krijg ik, zwem ik, val ik
  – kap je, lees jij, kom je
  – zoekt hij, heeft zij, regent het

Of je kunt natuurlijk telkens het zinnetje met ’thee drinken’ gebruiken. Altijd raak: drink ik thee, drink jij thee, drinkt hij thee -> word ik, word jij, wordt hij.

2. Hoe zit het met u?
Werkwoorden met een onderwerp in de beleefdheidsvorm ‘u’ hebben dezelfde vervoeging als de 3de persoon enkelvoud (hij/zij/het). U drinkt thee, drinkt u thee? -> U wordt bang, houdt u van mij? In tegenstelling tot bij de ‘je’-vorm valt de -t hier dus niet weg bij inversie.

3. Wie heeft dat bedrag betaald? Het gebeurt automatisch
Werkwoorden als betalen en gebeuren hebben helemaal geen stam die eindigt op -d, en toch worden ook hier vaak dt-fouten tegen gemaakt. *’U betaald bij aankomst’, *’Het gebeurd nooit’. De reden hiervoor heet met een moeilijk woord ‘homofoondominantie‘. Simpel gezegd: als twee woordvormen hetzelfde klinken (dus homofonen zijn), zoals gebeurt en gebeurd, schrijven we de vorm die we het meeste zien. Tenminste, als we niet de tijd nemen om bewust over de regel na te denken.

De vorm met -d is bij dit soort werkwoorden voorbehouden voor het voltooid deelwoord. Om te weten of je het voltooid deelwoord van een bepaald werkwoord met een -d of een -t schrijft, bestaat er ook weer een ezelsbruggetje: denk aan de verleden tijd van het werkwoord. Als die eindigt op -de, eindigt het voltooid deelwoord op -d. Eindigt de verleden tijd op -te, dan eindigt het voltooid deelwoord op -t.
Het gebeurde -> het is gebeurd; hij vertraagde -> hij is vertraagd; zij verwende -> zij is verwend.
Hij hakte -> de tak is afgehakt; zij schopte -> ze werd geschopt; hij wenste -> hij heeft gewenst.
Nog eens ten overvloede: in de tegenwoordige tijd kan een 2de of 3de persoon enkelvoud in de gewone woordvolgorde nooit eindigen op een -d. Dus: het gebeurt, hij vertraagt, zij verwent.

4. ’t Kofschip
Ja, maar hoe wéét je nu of de verleden tijd van een werkwoord eindigt op -de of -te? Daarvoor gaan we aan boord van ’t kofschip. Dat is alweer een trucje om je door de woeste baren van de spellingsoceaan te loodsen.
Als de stam van een regelmatig werkwoord in de uitspraak eindigt op een van de medeklinkers uit ’t kofschip – t, k, f, s, ch, p of [sj] – dan eindigt de verleden tijd op -te. En het voltooid deelwoord dus op -t. Eindigt de stam van het werkwoord in de uitspraak op een andere medeklinker, dan wordt de verleden tijd -de en het voltooid deelwoord -d. Zo weet je dus het verschil tussen schopte en schrobde.

Om het allemaal niet te gemakkelijk te maken en omdat taal zo ontzettend logisch is, zijn er ook een paar instinkers. Bij sommige werkwoorden verandert v of z in de tegenwoordige tijd in f of s, bv. leven – hij leeft; grazen – de koe graast. In die gevallen kijk je voor de verleden tijd naar de infinitief zonder -en: lev-, graz- -> de laatste medeklinker is geen bemanningslid van ’t kofschip, dus de verleden tijd eindigt op -de en het voltooid deelwoord op -d: hij leefde, hij heeft geleefd; de koe graasde, ze heeft gegraasd. Het voordeel is dat je dit soort werkwoordsvormen regelmatig hoort en leest, dus als je ze hardop uitspreekt, weet je vanzelf dat het niet is ‘leefte’ of ‘graaste’, en je visuele geheugen zal je normaal gezien ook signaleren dat dit geen gangbare werkwoordsvorm is. Deze regel ziet er dus ingewikkelder uit dan hij in werkelijkheid is.

5. Kan die dt-regel niet afgeschaft worden?
In your dreams. Misschien komt het er vroeg of laat wel van, want taal evolueert, maar voor overmorgen zal dat nog niet zijn. Je leert dus maar beter de regel correct toe te passen als je niet om de haverklap commentaar wilt krijgen op je spelling. Maar niet getreur-, fouten maken gebeur- in de beste families. En toch: voor je het weet, wor- je een kei van een speller. Gegarandeer-![Voor wie een spiekbriefje nodig heeft: d / t / d / d]

We moeten het even over de komma hebben

De komma, die kleine pruts. Wat heeft hij toch misdaan dat hij zo vaak mismeesterd wordt? Hij staat waar hij niet moet staan, hij wordt vergeten waar hij wel hoort te staan … Tijd voor een kleine opfrissing van de regels voor correct kommagebruik. Toch die waartegen ik het meest zie zondigen.

De regels van de kunst

Bij het Genootschap Onze Taal vind je de belangrijkste algemene richtlijnen voor het gebruik van de komma. Bij Taaladvies en de Taaltelefoon moet je gericht zoeken per subthema, maar ook dit zijn handige startpagina’s. Sowieso is een goede vuistregel: als je twijfelt, zoek het op. Luiheid is het oorkussen van de spellingduivel. En in de spellinghel wil je niet terechtkomen, want daar wacht je eeuwige verdoemenis op sociale media en professioneel imagoverlies.

Misdaden tegen de komma

1. Ik heb het over jou, komma

Bij een aanspreking hoort een komma beste lezer. Wat ontbreekt hier? Juist, de komma voor ‘beste lezer’. Of zoals het in het Engels gezegd wordt: ‘Let’s eat grandma.’ – ‘Let’s eat, grandma.’ -> Punctuation can save lives.

2. Het mooie, antieke zilveren bestek van oma

Tussen gelijkwaardige (nevengeschikte) bijvoeglijke naamwoorden komt een komma. Met andere woorden: als de bijvoeglijke naamwoorden onderling inwisselbaar zijn van plaats.

Soms is er een vaste volgorde tussen twee bijvoeglijke naamwoorden omdat één ervan een nauwere verbinding heeft met het zelfstandig naamwoord dan het andere. In zo’n geval kun je ze niet van plaats verwisselen en zet je er geen komma tussen. Je kunt bijvoorbeeld moeilijk spreken van het ‘zilveren, antieke, mooie bestek’ van oma. ‘Zilveren’ (het onveranderlijke materiaal waaruit het bestaat) hoort op een vastere manier bij ‘bestek’ dan ‘antiek’ (wat het nog niet was toen het pas werd gemaakt) en ‘mooi’ (een subjectieve beoordeling, want iemand anders vindt het misschien lelijk). Daarom staat het ook dichter bij het zelfstandig naamwoord en staat er geen komma voor, omdat het niet gelijkwaardig is met ‘antieke’.

Voor een deel is dit een kwestie van aanvoelen, voor een deel ook van logica. Het vereist een beetje fingerspitzengefühl, maar als algemene regel kun je stellen: als de bijvoeglijke naamwoorden zonder verschil in betekenis van plaats kunnen veranderen, dan zet je er een komma tussen.

3. What happens in Oxford stays in Oxford

En nu we het over opsommingen hebben: ik zie de zogenaamde Oxford comma tegenwoordig weleens opduiken in Nederlandse teksten. In het Engelse taalgebied heersen vaak verwoede discussies over dit type komma, dat op het einde van opsommingen wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld: ‘I had fish, chips, and a salad for lunch.’ Voorstanders van de Oxford comma halen allerlei argumenten boven om te staven dat een zin als deze hélemaal misbegrepen kan worden als die laatste komma er niet staat. Als je het mij vraagt: ik vind het meestal onzin.

In het Nederlands is zo’n komma voor het laatste deel van een opsomming niet gangbaar en in 99% van de gevallen volstrekt niet nodig. Heel soms, als er inderdaad een risico is op dubbelzinnigheid en je daarom duidelijk wilt aangeven welke woorden wel en niet samenhoren, kan zo’n komma gepast zijn. Een voorbeeld: ‘De tentoonstelling bevat schilderijen op hout en doek, en sculpturen uit klei.’

4. Niet elk werkwoord is een persoonsvorm

Velen herinneren zich een regel die er bij hen werd ingedrild op school: ‘Zet een komma tussen twee werkwoorden.’ Ze interpreteren dit als ‘àlle werkwoorden, ongeacht hun rang of stand’. Maar de werkelijkheid is iets genuanceerder dan dat. Het gaat om een komma tussen twee persoonsvormen.

Een persoonsvorm is een vervoegd werkwoord, dat in persoon en getal overeenkomt met het onderwerp in een zin. Bv. ‘Hij komt vandaag’: ‘komt’ is in deze zin de persoonsvorm. Wanneer twee persoonsvormen in een zin naast elkaar staan, voeg je een komma in. Alleen in heel korte zinnen kun je die komma soms weglaten. Bv. ‘Al wat je zegt ben je zelf.’

Een fout die ik heel vaak zie, is dat er een komma wordt geplaatst tussen een infinitief (onbepaalde wijs) en een persoonsvorm.
Bv. ‘Van thuis uit werken, kan een negatieve impact hebben op je focus.’ Hier hoort geen komma, omdat enkel ‘kan’ een vervoegd werkwoord is. ‘Werken’ is in deze zin een infinitief.
Correct is: ‘Van thuis uit werken kan een negatieve impact hebben op je focus.’

5. Haar minnaar(,) die in Parijs woont

Hier komen we op het nobele & edele terrein van de subtielere grammatica. En de uitstervende kunst van het weten waar je wel of niet een komma tussen bijvoeglijke bijzinnen moet zetten. Want niet alle dergelijke bijzinnen zijn gelijk. Er bestaan namelijk uitbreidende en beperkende bijvoeglijke bijzinnen.

Heel kort de theorie:

 • Een uitbreidende bijvoeglijke bijzin geeft extra informatie bij de hoofdzin, maar is niet noodzakelijk om de hoofdzin correct te begrijpen. De hoofdzin kan dus perfect op zichzelf staan als de bijzin wordt weggelaten. Voor een uitbreidende bijvoeglijke bijzin komt een komma.

  Bv. ‘Colin Firth, die knapper wordt met de jaren, is momenteel weer in heel wat films te zien.’ De bijzin geeft extra info, die niet noodzakelijk is om de hoofdzin te begrijpen.

  Soms is die extra info meer relevant, maar dat wil nog altijd niet zeggen dat er een komma moet sneuvelen.
  Bv. ‘Liza’s minnaar, die in Parijs woont, kwam voor haar verjaardag speciaal overgevlogen.’ Uit deze zin leid je af dat Liza één minnaar heeft. Het feit dat hij in Parijs woont, is bijkomende informatie die weliswaar nuttig is, maar niet essentieel om de hoofdzin correct te begrijpen. Laat je de komma voor de bijzin weg (‘Liza’s minnaar die in Parijs woont’), dan impliceer je dat Liza meer dan één minnaar heeft, waaronder minstens één die in een andere stad woont.

 • Een beperkende bijvoeglijke bijzin specificeert de informatie uit de hoofdzin. Met andere woorden: je versmalt de mogelijke interpretaties van de hoofdzin tot één optie, die essentieel is om de hoofdzin correct te begrijpen. Voor een beperkende bijvoeglijke bijzin komt geen komma.

  Bv. ‘Liza’s minnaar die in Parijs woont, heeft geen weet van zijn rivaal in Berlijn.’ Van alle minnaars van Liza wordt de focus hier versmald tot die ene die in Parijs woont.

 • Een simpel ezelsbruggetje:

 • ‘uitbreidend’ = meer (info & komma’s) -> komma voor de bijzin.
 • ‘beperkend’ = minder (interpretatiemogelijkheden & komma’s) -> geen komma voor de bijzin.
 • 6. De puntkomma is niét dood

  In tegenstelling tot de geruchten is de puntkomma nog levend en wel. Of hij geliefd is, dat is een andere vraag. De meeste hedendaagse taalgebruikers lopen er met een grote boog omheen; een komma is zoveel gemakkelijker. Maar een puntkomma biedt net iets meer nuance dan een komma of een punt, als het over het verband tussen zinnen gaat. Een puntkomma heeft iets van slaan en zalven: hij verbindt zinnen die te nauw samenhangen om ze volledig van elkaar te scheiden met een punt, maar creëert meer afstand dan een komma doet.

  In hedendaagse teksten zie ik steeds vaker een komma staan waar er volgens de regels van de kunst eigenlijk een puntkomma zou horen. Of een dubbelepunt. Je weet wel wat ik bedoel, de zinnen volgen elkaar op, er hoeft niet echt een visueel onderscheid te worden gemaakt volgens de schrijver, de lezer snapt het wel. Tja.

  Zal iemand je hiervoor doodslaan? Natuurlijk niet. Mag het verkocht worden als een stilistische keuze? Dat is mogelijk, als het dat werkelijk is. Als het erom gaat je onzekerheid te verbergen omdat je niet goed weet welk leesteken er nu eigenlijk moet staan, dan is de komma hier een zwaktebod. De puntkomma heeft werkelijk zijn waarde; het is wellicht voor velen een acquired taste, maar het is een leesteken dat een heel specifieke functie heeft. Gebruik het dus gerust als het van pas komt.

  De puntkomma heeft de afgelopen jaren trouwens een emotionele en maatschappelijke symboolwaarde gekregen via het Project Semicolon. Het teken ; staat voor het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid en suïcidepreventie. Mensen laten een puntkomma op hun pols of elders op hun lichaam tatoeëren om te laten zien dat ze ervoor gekozen hebben geen punt te zetten achter hun leven, maar na een moeilijke pauze hun zin te laten doorlopen. Een mooi en hoopgevend symbool, dat vanuit een heel andere hoek een verfrissend licht kan laten schijnen op de soms verguisde puntkomma.

  De hang naar kapitalen

  Ik ben het de laatste tijd een paar keer tegengekomen in mijn redactiepraktijk: Nederlandse titels die met hoofdletters worden geschreven waar dat niet hoeft, en volgens de Nederlandse spellingregels eigenlijk ook niet hoort. Een paar fictieve voorbeelden: ‘De Hang Naar Kapitaal’, ‘Mijn Leven Met Twee Katten’, ‘Te Voet Naar Parijs’. Volgens de Nederlandse spelling moet dat respectievelijk zijn: ‘De hang naar kapitaal’, ‘Mijn leven met twee katten’, ‘Te voet naar Parijs’.

  Waarom beginnen mensen opeens titels vol hoofdletters te schrijven in het Nederlands? Een verklaring ligt voor de hand: de meesten van ons lezen veel Engels (op het internet en elders), en in het Engels worden de belangrijkste woorden in een titel met hoofdletters geschreven. Een paar bestaande voorbeelden: ‘Game of Thrones’, ‘Far from the Madding Crowd’, ‘The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain’. Als je dat gebruik aldoor rond je ziet in het Engels, kun je op den duur beginnen twijfelen of je dat ook niet in het Nederlands zo moet doen.

  Niet dus. In het Nederlands zijn we tamelijk zuinig met hoofdletters. Ook als het gaat om eretitels en functiebenamingen moet iemand al van erg hoge komaf zijn om een hoofdletter te verdienen. We schrijven over koning Filip, paus Franciscus, de minister van Onderwijs, de algemeen directeur van een onderneming … Meer daarover volgt nog wel eens in een aparte blogpost, maar het punt is: in het Nederlands strooien we niet zo snel met kapitalen.

  Terug naar de titels. Tenzij je Gerard Reve of Winnie de Poeh heet en graag Belangrijke Woorden een Hoofdletter meegeeft om er wat Extra Gewicht of een Ironische Lading aan te geven, volstaat het om het eerste woord van een titel met een hoofdletter te schrijven. Behalve uiteraard als er in de titel nog een eigennaam, plaatsnaam, merknaam … voorkomt. Die krijgt dan net als in lopende tekst ook een hoofdletter. Bijvoorbeeld: ‘Haar naam was Sarah’, ‘Nachttrein naar Lissabon’, ‘Apple of Windows? De keuze is aan u’. Een enkele keer kan het wel gepast zijn om een woord met een hoofdletter te schrijven om het een extra lading mee te geven, bv. ‘Het grote Niets’, maar ik zou er toch spaarzaam mee zijn.

  Wat doe je dan met Engelse titels in een Nederlandse tekst? Schrijf je ‘Ik ben gisteren naar Far from the Madding Crowd gaan kijken’ (de Engelse conventie) of ‘Ik vond Matthias Schoenaerts geweldig in Far from the madding crowd‘ (de Nederlandse conventie)? Taaladvies stelt dat beide kunnen, maar geeft de voorkeur aan de Nederlandse conventie. Ik geef toe dat ik zelf doorgaans de Engelse conventie volg, maar dat zal de anglist in mij zijn. Ook redacteuren hebben soms hun persoonlijke voorkeuren …

  In elk geval raadt ook Taaladvies af de Engelse conventie door te trekken in Nederlandse titels en daar alle woorden met een hoofdletter te schrijven. Niet doen dus.

  Tot slot. Gewoontes zijn hardnekkig, en de menselijke geest is zwak. Als je toch de onbedwingbare neiging zou hebben om een Nederlandse titel vol kapitalen te stoppen, dan kan ik de shocktherapie van dr. Switzer aanbevelen.

  2014: woord vooraf

  Het nieuwe jaar is alweer daar. Voor 2014 geef ik een paar dingen ter overweging mee die met schrijven en woorden te maken hebben.

  1. Schrijf als je iets te vertellen hebt.

  2. ‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.’ (Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus)

  3. Houd het Engelse acroniem ‘THINK’ in gedachten als je iets schrijft:

  – Is it True?
  – Is it Helpful?
  – Is it Inspiring?
  – Is it Necessary?
  – Is it Kind?

  4. ‘Be kind whenever possible. It is always possible.’ (Dalai Lama)

  5. ‘Wees onberispelijk in je woorden.’ (Don Miguel Ruiz, De vier inzichten)

  6. ‘Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen.’ (Matteüs 5:37)

  7. ‘Orden bära icke bojor, sade han. Orden, dem hava stormvindens kraft.’ (Torgny Lindgren, Merabs skönhet)

  (Woorden dragen geen ketenen, zei hij. Woorden hebben de kracht van een stormwind.)

  Mijn wens voor 2014: ga bewust met je woorden om.

  Dit gezegd zijnde wens ik je een heel mooi jaar toe.

  Schrijven in tijdsblokken


  Een tijd geleden postte iemand op mijn Facebookpagina een link naar een verhaal over een beroemde copywriter, Eugene Schwartz, die een simpel maar doeltreffend systeem had om te werken: hij zette elke dag zijn wekker zes keer op 33’33” en verplichtte zichzelf om gedurende die tijd op zijn stoel te blijven zitten en niets anders te doen dan bezig te zijn met de opdracht die voor hem lag. Zes korte tijdsblokken van gefocust werk. ‘Iets voor jou?’ vroeg degene die het bericht gepost had.

  Ik besloot het uit te proberen en constateerde: inderdaad iets voor mij. Ik verlengde de tijdsblokken wel tot 40 minuten, omdat dat iets eenvoudiger rekent en omdat 33 minuten net te kort bleek – zodra ik goed op dreef was, moest ik weer stoppen. 40 minuten bleek beter aan te sluiten bij mijn natuurlijke intellectuele spanningsboog.

  Maar wat een geweldig principe! Ik constateerde heel snel dat mijn focus sterker werd. Meer zelfs: tussen twee ‘shifts’ in was ik minder afgeleid, minder geneigd om op Facebook te gaan kijken of e-mails te gaan lezen. Ik dwong mezelf om tussen twee schrijf- of redactierondes op te staan, wat rond te wandelen en bewust even mijn gedachten los te maken van mijn werk. Maar ik merkte algauw dat ik zelfs in die pauzes erop gebrand was weer verder te werken, omdat ik zo gefocust was in die korte maar gerichte tijdspannes. Elk tijdsblok leverde resultaat op, en op dat resultaat wilde ik verder bouwen.

  Aan de weg timmeren

  Ik merkte nog een ander voordeel op, namelijk dat er niet langer zoiets als een ‘moeilijke’ opdracht bestond. Alles werd behapbaar in tijdsblokken van maximum 40 minuten. In die tijd hoefde ik geen bergen te verzetten, geen verpletterend proza te schrijven, geen glasheldere argumenten neer te zetten waar niemand meer iets tegenin kon brengen. Neen, in die 40 minuten moest ik gewoon verder timmeren aan de weg.

  40 minuten is voldoende tijd om een paar paragrafen te schrijven. En een paar paragrafen zijn genoeg om het gevoel te hebben dat je iets substantieels hebt gedaan, iets constructiefs wat de moeite is om op verder te werken. 40 minuten kunnen lang zijn als je even zonder inspiratie zit, maar niet zo lang dat je het gevoel hebt in een gevangenis van tijd te zijn opgesloten. 40 minuten zijn doenbaar, overbrugbaar. Je hoeft je natuurlijke neiging tot afleiding niet voor altijd opzij te zetten, maar gewoon voor even. Voor je het weet zit je in een drive en gaat de wekker. En vloek je binnensmonds omdat je net zo goed op dreef was.

  Maar dan is het de kunst om weer op te staan en van je werk weg te lopen. Want de ‘gedwongen’ pauzes dwingen je om je mentale batterijen weer op te laden. Als je schrijft tot je mentaal leeg bent, duurt het veel langer om je hersenen weer op te laden. Je bent vermoeider, je hebt veel langer nodig om weer tot werken in staat te zijn. Als je stopt voor je echt moe bent, recupereer je veel makkelijker en vind je je mentale balans sneller terug.

  Werken is voor mij veel prettiger geworden op deze manier. Als ik schrijf of redigeer, ben ik gefocust. Als ik ontspan, zet ik zonder schuldgevoel mijn werk van mij af. Omdat ik weet dat ik straks weer herbegin voor een hanteerbare tijdsperiode. Niet voor uren aan een stuk, maar voor 40 minuten per keer.

  Wel bepaal ik voor mijzelf een minimum aantal tijdsblokken dat ik per dag wil halen. Maar ook een maximum. En zo wordt werken – zelfs aan ‘moeilijke’ opdrachten – een heel stuk makkelijker. En aangenamer vooral. Werk en rust in balans.

  Bedankt, Eugene Schwartz, voor zo’n geniaal eenvoudig principe. En vooral ook bedankt, Kenny Vermeulen, om mij hierop attent te maken.

  Voor wie het zelf wil uitproberen: kies een tijdsduur die comfortabel aanvoelt voor jou, experimenteer met het aantal tijdsblokken dat je zo per dag wilt werken, en vind het juiste evenwicht. Veel plezier en productiviteit gewenst!

  P.S. Deze blogpost is geschreven in twee tijdsblokken: een voor de ruwe tekst, een voor redactie en het kiezen van beeldmateriaal.

  Het uitroepteken


  Het idee voor deze blogpost zat al in mijn gedachten net na het schrijven van de vorige, en dat is inmiddels bijna drie maanden geleden. Kun je nagaan hoeveel weerstand ik heb tegen het uitroepteken.

  Want het is ook een monster! Niet zo erg als de puntkomma, maar toch, het is er verre familie van in zijn irritatiefactor.

  Een uitroepteken geeft kracht aan een zin, maar vaak doet het dat met zoveel bombarie dat al die kracht verloren gaat.

  Mijn motto is: less is more. Vergelijk dat met: less is more! Nadrukkelijk gillen, met de borst vooruit. Je ziet het zo voor je. Je ziet het zo voor je! Toch?!

  Nog erger is het als iemand twee uitroeptekens na elkaar gebruikt. Dat is werkelijk nergens voor nodig!! Twee uitroeptekens (of meer) naast elkaar hebben hoegenaamd geen enkele cumulatieve kracht. Integendeel, ze verwateren het effect waar je bij staat. Hoe meer uitroeptekens je nodig hebt, hoe minder kracht er uitgaat van je woorden zelf. Als je er zoveel bewijsmateriaal aan moet toevoegen, dan is je mededeling al geïmplodeerd nog voor ze er goed en wel staat.

  Een uitroepteken kan. Een zeldzame keer. Om iets écht heel krachtig te onderstrepen. Maar het wordt vaak op een proselytische manier gebruikt, om mensen te overtuigen van het eigen groot gelijk. Met de vuist op tafel te slaan.

  Het uitroepteken ruikt naar propaganda en pamfletten. Kameraden! Waarde landgenoten! Het heeft zo’n verheven bezielingsdrang en overtuigingsijver dat ik er niet goed van word. En als ik over het uitroepteken schrijf, ga ik vanzelf dure en grote woorden gebruiken. Want voor het uitroepteken is het ondermaanse niet goed genoeg. Neen! Het moet groot, ronkend en verheven klinken om gewaagd te zijn aan de explosieve munitie onder in dat kleine puntje, dat de streep naar boven doet knallen. Romantiek, mijn beste! Verheven, bovennatuurlijke krachten! 19de-eeuwse interpunctie!

  Ach, een vriend van het uitroepteken zal ik nooit worden. Ik gun ieder diertje zijn pleziertje, maar vraag mij niet om uitroeptekens te gebruiken. Ik roep niet graag, en zeker niet al schrijvend. Liever bedien ik mij van een punt om rustig en beslist een einde te zetten achter een mededeling. Zonder bombarie, zonder gedruis.

  Blijkbaar ben ik niet de enige die een aversie heeft tegen het uitroepteken, want al researchend kwam ik goed gezelschap tegen.
  Veel kijkplezier!

  drs. P.: Het uitroepteken

  Seinfeld: Elaine and Mr Lippman

  Seinfeld: The Sniffing Accountant

  De puntkomma

  ‘If you really want to hurt your parents, and you don’t have the nerve to be a homosexual, the least you can do is go into the arts. But do not use semicolons. They are transvestite hermaphrodites, standing for absolutely nothing. All they do is show you’ve been to college.’

  (Kurt Vonnegut, Knowing What’s Nice)

  Een halfslachtig gedrocht

  Wie mij een beetje kent, weet dat ik geen groot liefhebber ben van de puntkomma. Dat heeft zo zijn redenen.

  De puntkomma is een gedrocht; het is een leesteken dat een beetje van dit en een beetje van dat wil zijn. Het geeft een scheidingsmarkering aan tussen twee zinnen, maar net niet genoeg om een punt te zijn en net te veel om een komma te zijn.

  Ik vind: kies wat je wil zeggen. Ofwel geef je een markering tussen twee zinsdelen, en dan gebruik je een komma, ofwel onderscheid je duidelijk twee zinnen. En dan is een punt al wat je nodig hebt. (Over het uitroepteken hebben we het later nog wel eens! Of over het beletselteken met zijn insinuerende ondertoon …)

  Zwaarte versus rustpunten

  Een puntkomma geeft zwaarte aan een zin; hij vraagt van de lezer bovennatuurlijke concentratie, want je gaat maar oeverloos door. Een puntkomma zegt: ‘Wacht nog even, want ik ben nog niet helemaal klaar met mijn gedachtegang’, en dan moet je als lezer je verstand op scherp zetten; je moet een hele zin in je kortetermijngeheugen bewaren, om dan de volgende eraan te breien in je verstand. Een beetje menslievende schrijver ontziet zijn lezer en geeft hem voldoende rustpunten.

  Een punt geeft aan dat je als lezer de zin mag opbergen in je langetermijngeheugen en mag overgaan naar de volgende zin. Punt, afgesloten, gezegd wat is gezegd. Een puntkomma laat je hangende als lezer; je verwacht een vervolg, maar daarvoor moet je je inspannen; je krijgt de zin verdomd niet cadeau.

  Ontzie je lezer

  Wees lief voor je lezer en ontzie hem een beetje. Hij moet al zoveel lezen op een dag. Spaar zijn vermoeide hersenen en leid hem door de golven van je taal op een manier die geen zwoegwerk vereist. Geef hem rustpunten, haltes op de route van je verhaal. Hij zal je belonen door je tekst uit te lezen tot op het einde. En dat zal geen bitter einde zijn als je de puntkomma zo veel mogelijk achterwege laat.

  Uiteraard gebeurt het wel eens dat een puntkomma op zijn plaats is. Als een punt écht te veel is en een komma echt te weinig. Of als je een opsomming moet maken waar duo’s in voorkomen, bv.: ‘Parijs, Frankrijk; Berlijn, Duitsland; London, Groot-Brittannië’. In die zeldzame gevallen moet je het ook maar gewoon gebruiken zonder kunst- en vliegwerk om het te omzeilen. Maar anders vind ik een puntkomma een hoogst ergerlijke uitvinding, die op z’n hoogst in een smiley tot haar recht komt. En dan nog …

  P.S.
  Uiteraard is dit mijn hoogstpersoonlijke visie; wie neutralere theoretische informatie wil over de puntkomma zal op Taaladvies.net lezen dat dit leesteken een nauw verband tussen twee zinnen aangeeft. Maar als je het mij vraagt, wordt de puntkomma vaak misbruikt op een manier die geen dergelijk verband aangeeft. En daarover gaat mijn ergernis.

  Is goede spelling belangrijk?

  Ja en neen.
  Het is het einde van de wereld niet als je een spelfout maakt. We zijn alleen zo opgevoed, met het idee dat het een intergalactische ramp is als je een d schrijft waar een t hoort te staan, of een ei waar een ij moet.

  Heeft dit belang? In het licht van de eeuwigheid natuurlijk niet. Op je sterfbed ga je niet verzuchten: ‘Ik wou dat ik een betere speller was geweest tijdens mijn levensdagen.’ Neen, je kijkt terug op wat er echt toe deed: de liefde, het leven, je inzichten, je ervaringen, je geluksmomenten, passie, wijsheid, vergeving, enzovoort.

  Doet spelling er dan niet toe? Toch wel, maar ik wil vooral de bottomline meegeven dat het een conventie is.

  Spelling is geen zaak van harde wetten, van lijfstraffen in geval van overtreding. Het is een zaak van afspraken, om de verstaanbaarheid tussen taalgebruikers in eenzelfde taalgebied te vergemakkelijken. Als ik West-Vlaams schreef, zou de helft (of meer) van mijn lezers snel afhaken. Als ik men text zou doorspeken met zpelfauwten dan sou het iedz moejleker gaan om ales flot te leezen.

  Maar bekijk een Nederlandse tekst van honderd jaar geleden en je begrijpt meteen dat spelling relatief is. De visch werd vis, zoo werd zo, en den hond die men toen zag, werd gewoon de hond. Taal evolueert, onvermijdelijk, en de spelling evolueert mee.

  Is de Nederlandse spelling makkelijk? Neen. Is ze logisch? Absoluut niet. Ik heb in mijn leven al een stuk of drie spellinghervormingen meegemaakt, en ook ik zucht iedere keer als er nog maar eens regels herzien worden. Regels waarmee we vroeger, als kind of student, om de oren geslagen werden als met de hand Gods.

  Waarom is spelling dan belangrijk?

 • Omdat een correct geschreven tekst makkelijker leest, want hij volgt de conventies die we gewoon zijn. Niets leidt ons af op het oppervlakteniveau, de tekst gaat vlot binnen omdat hij ons verwachtingspatroon volgt. Een spelfout leidt af en verstoort de concentratie voor wie erop let.
 • Omdat je er een goede indruk mee maakt. Draai of keer het zoals je wilt: voor velen oogt een tekst met spelfouten slordig, onprofessioneel en – ik durf het bijna niet te zeggen – iets minder intelligent dan een zonder spelfouten.
 • Is dat een gegronde indruk? Soms niet. Ik ken mensen die bijzonder intelligent zijn, maar die dyslectisch zijn (woordblind) en daardoor geen zin correct kunnen schrijven. Maar soms heeft het ook te maken met onzorgvuldigheid. Gehaastheid om een tekst de wereld in te jagen, zonder nalezen. En soms, tja, soms heeft het ook te maken met een gebrek aan aanleg of interesse voor taal en spelling bij de schrijver in kwestie.

  Is dat erg?
  Neen, want zelfs met spelfouten is een tekst hoogstwaarschijnlijk verstaanbaar.
  Ja, want in contexten waar men zwaar tilt aan spelfouten (sollicitatiebrieven, publicaties, officiële documenten,…) gaat je imago snel onderuit als er een paar missers in je spelling zitten.

  Moraal van het verhaal? Spelling is onbelangrijk in het licht van de eeuwigheid en de Grote Vragen zoals de zin van het leven, de liefde en de dood. Spelling is belangrijk in de context van ons ondermaanse bestaan, waar je maar al te vaak wordt afgerekend op kleine fouten.

  Oplossingen? Gebruik de spellingchecker. Gebruik het Groene Boekje of Van Dale Online en doe de moeite om woorden op te zoeken waarvan je twijfelt aan de spelling. Lees je teksten na vooraleer je ze verzendt of publiceert. Lees ze na op papier, want dan zie je veel meer details dan op scherm. Of laat je teksten nalezen door iemand anders.

  Maar bovenal: relax, en zie spelling in haar juiste – relatieve – context. Een spelfout is geen karakterfout. Van spelling hangen zelden levens af. Ze kunnen wel je professionele imago schaden. Afhankelijk van hoe zwaar je daaraan tilt en in welke beroepscontext je werkt, is spelling meer of minder belangrijk.