EFT

EFT of Emotional Freedom Techniques wordt ook wel ‘emotionele acupunctuur’ genoemd. Deze techniek gaat uit van een eenvoudige basisveronderstelling: ‘De oorzaak van alle negatieve emoties is een ontregeling in het energiesysteem van het lichaam.’ EFT heeft als doel die ontregeling ongedaan te maken, zodat je energie weer vrij kan stromen.

Met de vingers klop je zachtjes op bepaalde acupunctuurpunten op het gezicht en het lichaam, terwijl je door middel van taal het probleem in kwestie oproept en exploreert. Afhankelijk van de aard van het probleem ondervind je snel of meer geleidelijk verlichting van de symptomen.

Basisinformatie en uitgebreide achtergrondinfo over EFT vind je op www.emofree.com.

Een heel creatieve en lichtvoetige aanpak is die van Brad Yates.

Taal en flow – overzicht